BYGGSKADETEKNIK med specialinriktning på syllbyten och golvkonstruktioner. byter ut syllarna vid fuktskador, mögelskador !

Specialicerade på byte av syll och golvkonstruktioner!

Byggskadeteknik

ROT avdraget kring syllbyte.

Husets svaga punkter

Arbetsområden

Information om fukt, lukt och mögel!

Länkar kring fukt, lukt och mögel problem

Kontaktformulär

Kontakta Byggskadeteknik
Syllbyten, golvrenoveringar och andra renoveringsområden i samband med byte av syll. Har du ett hus byggt på 70- talet och 80-talet har du med stor sannorlikhet impregnerade syllar i ditt hus!
Byggskadeteknik

BYGGSKADETEKNIK har funnits sedan slutet av 80-talet och är ett av de ledande företagen vad gäller renoveringar av fukt och mögelskadade fastigeheter. Vår specialitet är byte av syllar, samt golvkonstruktioner.

Vi renoverar ca: 150 - 200 hus om året, vilket borgar för att vi har erfarenhet av det arbete som vi utför. Förutom vårt specialistområde, arbetar vi även med större renoveringar i samspel med våra duktiga underentreprenörer.

Vi har ett gott rykte på marknaden och kan lämna flertal referenser till både fastighetsägare, mäklare, besiktningsmän, samt fuktkonsulter, det i de områden där du önskar få din fastighet vidgjord. Vi kan även åta oss större objekt som skolor och daghem. Byggskadeteknik är ett Helsingborgsbaserat företag men vårt arbetsområde sträcker sig över hela södra Sverige.

Vi lämnar 20 års garanti på våra syllbyten.


Kontakt


Specialicerade på byte av syll och golvkonstruktioner!ByggskadeteknikROT avdraget kring syllbyte.Husets svaga punkterArbetsområdenInformation om fukt, lukt och mögel!Länkar kring fukt, lukt och mögel problemKontaktformulärKontakta Byggskadeteknik