BYGGSKADETEKNIK med specialinriktning på syllbyten och golvkonstruktioner. byter ut syllarna vid fuktskador, mögelskador !

Specialicerade på byte av syll och golvkonstruktioner!

Byggskadeteknik

ROT avdraget kring syllbyte.

Husets svaga punkter

Arbetsområden

Information om fukt, lukt och mögel!

Länkar kring fukt, lukt och mögel problem

Kontaktformulär

Kontakta Byggskadeteknik
Syllbyten, golvrenoveringar och andra renoveringsområden i samband med byte av syll. Har du ett hus byggt på 70- talet och 80-talet har du med stor sannorlikhet impregnerade syllar i ditt hus!
Pressartikar om fukt, lukt och mögel
Uttalande från privatpersoner om fukt, lukt och mögel
Avhandlingar i ämnet fukt, lukt och mögel.
Viivillas fuktguide.
Kontakta oss
Uttalande från privatpersoner om fukt, lukt och mögel
Här kommer vi i framtiden att lägga ut lite uttalande och referenser från kunder som har haft problem och som har åtgärdat dessa!

 


Specialicerade på byte av syll och golvkonstruktioner!ByggskadeteknikROT avdraget kring syllbyte.Husets svaga punkterArbetsområdenInformation om fukt, lukt och mögel!Länkar kring fukt, lukt och mögel problemKontaktformulärKontakta Byggskadeteknik