BYGGSKADETEKNIK med specialinriktning på syllbyten och golvkonstruktioner. byter ut syllarna vid fuktskador, mögelskador !

Specialicerade på byte av syll och golvkonstruktioner!

Byggskadeteknik

ROT avdraget kring syllbyte.

Husets svaga punkter

Arbetsområden

Information om fukt, lukt och mögel!

Länkar kring fukt, lukt och mögel problem

Kontaktformulär

Kontakta Byggskadeteknik
Syllbyten, golvrenoveringar och andra renoveringsområden i samband med byte av syll. Har du ett hus byggt på 70- talet och 80-talet har du med stor sannorlikhet impregnerade syllar i ditt hus!
Husets svaga punkter

HUS MED PLATTA PÅ MARK
OCH INREDD VIND

 

1 Felaktigt utförda plåtbeslag vid skorsten och
ventilationsrör genom tak.
2 Ventilationsöppning vid takfoten saknas eller är för liten.
3 Ventilationsspalt mellan isolering och takfall saknas.
4 Ångspärr saknas
5 Fel återfyllnadsmaterial, t.ex. lera, sten och jord.
6 Dräneringsrör saknas, ligger fel eller har slammat igen
7 Marken lutar mot huset.
8 Uppreglade golv på ingjutna reglar som tar upp fukt. Ingen ångspärr.
9 Felaktigt material under betongplattan.
10 Regel under innervägg ligger direkt mot betongplattan.
11 Ytterväggssyll saknar fuktspärr mot grunden.
12 Luftspalt bakom teglet är igensatt eller saknas.
Detta kan Du göra själv för att förebygga skador:
 • Kontrollera och underhåll.
 • Kontrollera och lägg eventuell tilläggsisolering rätt.
 • Kontrollera och ordna distans mellan isolering och panel.
 • Ta bort rabatter och matjord från huskroppen.
 • Justera marklutningen.
 • Se till att stuprören leder bort regnvatten från huset.
 • HUS MED KRYPGRUND

   

   

  1 Felaktigt utförda plåtbeslag vid skorsten och
  ventilationsrör genom tak.
  2 Ventilationsöppning vid takfoten saknas eller är för liten.
  4 Ångspärr saknas
  5 Fel återfyllnadsmaterial, t.ex. lera, sten och jord.
  6 Dräneringsrör saknas, ligger fel eller har slammat igen
  7 Marken lutar mot huset.
  8 Högt fuktinnehåll i utifrån kommande luft.
  9 Fyllnadsmaterial som drar åt sig fukt. Skräp på marken.
  10 Fuktkänsligt material i blindbotten.
  11 Bärande bjälke saknar fuktspärr mot grundmuren.
  12 Ytterväggssyll saknar fuktspärr mot grunden.
  Detta kan Du göra själv för att förebygga skador:
        • Kontrollera och underhåll.
        • Ta bort rabatter och matjord från huskroppen.
        • Justera marklutningen.
        • Se till att stuprören leder bort regnvatten från huset.
        • Städa bort byggskräp och organiskt material på marken i kryputrymmet.
        • HUS MED SOUTERRÄNGVÅNING

          

         1 Felaktigt utförda plåtbeslag vid skorsten och
         ventilationsrör genom tak.
         2 Ventilationsöppning vid takfoten saknas eller är för liten.
         4 Ångspärr saknas
         5 Fel återfyllnadsmaterial, t.ex. lera, sten och jord.
         6 Dräneringsrör saknas, ligger fel eller har slammat igen
         7 Fel utförd invändig värmeisolering och olämpliga väggmaterial.
         8 Uppreglade golv på ingjutna reglar som tar upp fukt. Ingen fuktspärr.
         9 Felaktigt material under betongplattan.
         10 Otillräcklig eller ingen fuktisolering mot grundmur.
         11 Regel under innerväggen ligger direkt mot betongplattan utan fuktspärr.
         12 Ytterväggssyll saknar fuktspärr mot grunden.
         13 Marken lutar mot huset.

         Detta kan Du göra själv för att förebygga skador:

               • Kontrollera och underhåll.
               • Ta bort rabatter och matjord från huskroppen.
               • Justera marklutningen.
               • Se till att stuprören leder bort regnvatten från huset.
               • Ta bort invändig isolering och träreglar på motfyllda väggar. (Obs! I vissa elementkonstruktioner kan väggreglarna vara bärande.)
               • Återställ med puts samt fuktgenomsläpplig färg eller plåtreglar och gipsskivor.
               • Värmeisoleringen bör vara på utsidan.

          

         HUS MED KÄLLARVÅNING

          

         1 Felaktigt utförda plåtbeslag vid skorsten och
         ventilationsrör genom tak.
         2 Ventilationsöppning vid takfoten saknas eller är för liten.
         4 Ångspärr saknas
         5 Fel återfyllnadsmaterial, t.ex. lera, sten och jord.
         6 Dräneringsrör saknas, ligger fel eller har slammat igen
         7 Fel utförd invändig värmeisolering och olämpliga väggmaterial.
         8 Uppreglade golv på ingjutna reglar som tar upp fukt. Ingen fuktspärr.
         9 Felaktigt material under betongplattan.
         10 Otillräcklig eller ingen fuktisolering mot grundmur.
         11 Regel under innerväggen ligger direkt mot betongplattan utan fuktspärr.
         12 Ytterväggssyll saknar fuktspärr mot grunden.
         13 Marken lutar mot huset.

         Detta kan Du göra själv för att förebygga skador:

               • Kontrollera och underhåll.
               • Ta bort rabatter och matjord från huskroppen.
               • Justera marklutningen.
               • Se till att stuprören leder bort regnvatten från huset.
               • Ta bort invändig isolering och träreglar på motfyllda väggar. Återställ med puts samt fuktgenomsläpplig färg eller plåtreglar och gipsskivor. Värmeisoleringen bör vara på utsidan. (Obs! I vissa elementkonstruktioner kan väggreglarna vara bärande.)

          Specialicerade på byte av syll och golvkonstruktioner!ByggskadeteknikROT avdraget kring syllbyte.Husets svaga punkterArbetsområdenInformation om fukt, lukt och mögel!Länkar kring fukt, lukt och mögel problemKontaktformulärKontakta Byggskadeteknik