BYGGSKADETEKNIK med specialinriktning på syllbyten och golvkonstruktioner. byter ut syllarna vid fuktskador, mögelskador !

Specialicerade på byte av syll och golvkonstruktioner!

Byggskadeteknik

ROT avdraget kring syllbyte.

Husets svaga punkter

Arbetsområden

Information om fukt, lukt och mögel!

Länkar kring fukt, lukt och mögel problem

Kontaktformulär

Kontakta Byggskadeteknik
Syllbyten, golvrenoveringar och andra renoveringsområden i samband med byte av syll. Har du ett hus byggt på 70- talet och 80-talet har du med stor sannorlikhet impregnerade syllar i ditt hus!
Kontakta Byggskadeteknik

BYGGSKADETEKNIK I HELSINGBORG AB
BOX 9003
250 09 HELSINGBORG

KONTOR: 042-24 45 55

Mobiler: Ulf Broberg 070-320 65 22, Jan Broberg 070- 320 65 23, Eva Larsson 070-320 65 24

Företaget innehar F-skattsedel och är momsregistrerat

Mail: byggskadeteknik@telia.com


Specialicerade på byte av syll och golvkonstruktioner!ByggskadeteknikROT avdraget kring syllbyte.Husets svaga punkterArbetsområdenInformation om fukt, lukt och mögel!Länkar kring fukt, lukt och mögel problemKontaktformulärKontakta Byggskadeteknik