BYGGSKADETEKNIK med specialinriktning på syllbyten och golvkonstruktioner. byter ut syllarna vid fuktskador, mögelskador !

Specialicerade på byte av syll och golvkonstruktioner!

Byggskadeteknik

ROT avdraget kring syllbyte.

Husets svaga punkter

Arbetsområden

Information om fukt, lukt och mögel!

Länkar kring fukt, lukt och mögel problem

Kontaktformulär

Kontakta Byggskadeteknik
Syllbyten, golvrenoveringar och andra renoveringsområden i samband med byte av syll. Har du ett hus byggt på 70- talet och 80-talet har du med stor sannorlikhet impregnerade syllar i ditt hus!
ROT avdraget kring syllbyte.
ROT-avdraget – så fungerar det

Dags för lite projekt i hemmet? Då kan du utnyttja möjligheten till ROT-avdrag. På arbetskostnader
upp till 100 000 kronor per år får du tillbaka hälften i form av skattereduktion. ROT-avdraget gäller för
renovering/underhåll, ombyggnad samt tillbyggnad och kan utnyttjas av småhusägare och bostadsrättsinnehavare.
Hyresrätter omfattas inte av systemet. Arbetet kan utföras i ett fritidshus, det finns
inget krav på att det måste göras där man är mantalsskriven. Däremot måste man som privatperson
äga fastigheten (inte via ett egenägt bolag) och den måste enligt fastighetstaxeringen vara klassificerad
som ett småhus.
Skattereduktionen trädde i kraft den 8 december 2008 och alla arbeten som utförts från och med
den dagen omfattas av ROT-avdraget. Kostnader som du haft under perioden 8 – 31 december
kommer dock att läggas ihop med eventuella kostnader för 2009, du kan inte få en skattereduktion
på mer än 50 000 kronor för hela perioden 8 december 2008 – 31 december 2009. Du kan heller
inte utnyttja avdraget förrän i 2010 års deklaration.
ROT-avdraget är kopplat till individen
Skattereduktionen är inte kopplat till fastigheten utan till den enskilda individen. Det innebär att om
det finns två ägare till villan eller bostadsrätten kan avdrag göras för totalt 200 000 kronor och alltså
ge en total skattelättnad på 100 000 kronor för hushållet.
Anlita ett företag med F-skatt
För att avdraget ska beviljas måste du anlita ett företag som har F-skattsedel. Eftersom det enbart
är arbetskostnaden som är avdragsgill, inte materialkostnaden, ska du be att få arbetstiden separat
specificerad på fakturan. En kopia på fakturan ska sedan skickas in till Skatteverket.
ROT-avdraget samordnas med Hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)
I praktiken är ROT-avdraget en utvidgning av Hushållsnära tjänster och den maximala avdragsrätten
på 50 000 kronor per person inkluderar eventuella köpta tjänster till hemmet som städning
eller barnpassning. Har du köpt både Hushållsnära tjänster och tjänster som berättigar till ROTavdrag
är den sammanlagda avdragsgilla maxgränsen 100 000 kronor per person och år. I nuläget
finns också en minimigräns för att kunna utnyttja avdraget på 1 000 kronor, men den försvinner
troligtvis den 1 juli 2009.
Från och med den 1 juli förenklas hanteringen för den som köper tjänster. Med de nya reglerna
betalar köparen halva arbetskostnaden inklusive momsen till säljaren. Säljaren får sedan begära ut
den andra hälften av arbetskostnaden hos Skatteverket. Fram till dess gäller att man får ansöka
om skattereduktionen hos Skatteverket. Ett sätt att tillgodogöra sig den lägre skatten innan den
slutliga taxeringen för 2009 är klar, är att begära jämkning.
Tänk på att många energibesparande åtgärder också kan ses som reparationer och underhåll.
Det gäller dock inte åtgärder som berättigar till bidrag från annat håll.
För mer information om ROT-avdraget, se Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.

Länk till skattemyndigheten

http://www.skatteverket.se/4.5732cd2411150a57de580004325.html?sv.search.query.allwords=rot+avdrag&submit=S%C3%B6k

 


Specialicerade på byte av syll och golvkonstruktioner!ByggskadeteknikROT avdraget kring syllbyte.Husets svaga punkterArbetsområdenInformation om fukt, lukt och mögel!Länkar kring fukt, lukt och mögel problemKontaktformulärKontakta Byggskadeteknik